Dlouhé Stráně

Přečerpávací vodní elektrárna
Kontroverzní elektrárna, jenž se nachází uvnitř chráněné krajinné oblasti, což zejména zpočátku vyvolávalo kritiku veřejnosti. Později však byla označena jako „div Česka“, takže to s ní nebude tak špatné.

Jelikož se areál elektrárny nachází uvnitř chráněné krajinné oblasti, je z ekologických důvodů celý provoz umístěn v podzemí. V podzemí je dále vybudována celá soustava komunikačních, větracích a odvodňovacích tunelů a šachet s celkovou délkou 8,5 km.

Horní nádrž je z elektrárny dostupná po silnici (o délce zhruba 12 km). Pro případ její nesjízdnosti (zejména v zimním období) je horní nádrž dostupná i tunelem s 2400 schody, který je opatřen plošinovými zubačkovými výtahy – na trase se přestupuje.

Elektrárna pořádá celoročně (i o víkendech a svátcích po předchozím telefonickém objednání) exkurze pro veřejnost, které sestávají z návštěvy infocentra a promítání dokumentárního filmu o elektrárně, prohlídce podzemní strojovny s turbínami a případné obhlídky dolní a horní nádrže.

Zajímavosti

Celkový objem nádrží

6 124 750 m3

Výkon elektrárny

650 000 000 W

Zahájení výstavby

1978

Uvedení do ostrého provozu

1996